Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Điều dưỡng (Khoa Y)

Ngành Điều dưỡng đào tạo các module nghề nghiệp: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Sản phụ khoa, Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm:

Tổng hợp thông tin tuyển sinh Đại học - Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh