Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Giới thiệu Khoa Xây dựng

Khoa Xây dựng đào tạo các module nghề nghiệp:  Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  Xây dựng cầu đường;  Kiến trúc

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh