Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Giới thiệu khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Tài chính - Kế toán đào tạo các module nghề nghiệp: Kế toán Tài chính, Kế toán Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh