Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

1.   Mục tiêu đào tạo 

 • Thu thập, theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện và tại cộng đồng và lập kế hoạch can thiệp phù hợp.
 • Truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, hướng dẫn cộng đồng lựa chọn thực phẩm, xây dựng chế độ ăn phù hợp, an toàn để phòng ngừa bệnh tật.
 • Xây dựng qui trình chăm sóc dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện.
 • Tham gia tổ chức, thực hiện và giám sát hoạt động dinh dưỡng, tiết chế tại bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể.
 • Giám sát quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm/ khẩu phần dinh dưỡng tại các cơ sở chế biến thức ăn đảm bảo an toàn.
 • Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Khoa dinh dưỡng tại các bệnh viện trung ương, tỉnh, huyện trong cả nước, Các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số - KHHGĐ; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các công ty sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống, các nhà trẻ, trường học.
 • Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng và Dinh dưỡng - thực phẩm.
 • Các trường Đại học sức khỏe,Y khoa, các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Viện nghiên cứu Dinh dưỡng và thực phẩm, các Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh