2.Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả xét tuyển trực tuyến
Danh mục các hướng dẫn
2.Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả xét tuyển trực tuyến
4. Chọn và chuyển đổi ngành nghề
Hướng dẫn làm hồ sơ trúng tuyển

      Kể từ năm học này, Nhà trưởng sẽ tổ chức nhận thông tin thí sinh và xét tuyển trả kết quả trực tuyến, trình tự các bước nộp hồ sơ và xét tuyển được thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1. Đăng ký trực tuyến
  • Thí sinh có nguyện vọng đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến truy cập vào trang http://tuyensinh.donga.edu.vn/NhapHSXT.aspx
  • Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (bằng tiếng Việt có dấu): Họ và tên thí sinh; địa chỉ liên lạc, ngành mong muốn, Bậc học...   
Bước 2. Tư vấn trực tuyến
  • Dựa vào thông tin đăng ký trực tuyến của thí sinh, Cán bộ tư vấn kiểm dò thông tin đăng ký và liên lạc lại với thí sinh bằng Email hay điện thoại và cung cấp cho thí sinh kết quả xét tuyển.
  • Thực hiện tư vấn nhập học cho thí sinh về điều kiện nhập học, điều kiện học tập; điều kiện ăn ở ... và những thông tin thí sinh hỏi thêm.  
Bước 3. Xét tuyển
  • Cứ 02 ngày 1 lần, Nhà trường tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả theo đúng qui chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. 
Bước 4. Công bố kết quả xét tuyển
  • Công bố kết quả xét tuyển hàng ngày tại địa chỉ: http://tuyensinh.donga.edu.vn/DSHSTT.aspx
  • Hội đồng tuyển sinh: gửi giấy báo trúng tuyển, kèm theo các thông tin về nhập học.